www.biosphèrepourdemain.org - https://www.biospherepourdemain.org/ Persbericht van 22 mei 2017
for immediate release

OPEN BRIEF AAN DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK, MIJNHEER Emmanuel MACRON.

Meneer de President, u heeft uw verkiezing te danken aan ondubbelzinnige beloftes Dus is het echt tijd om een nieuwe maatschappij op te bouwen en de fakkel over te nemen van JF Kennedy, gevallen in Dallas op 22 november 1963.
Sinds 1989 bereidt "Biosfeer voor Morgen" de komst van de "beschaving van het derde millennium voor." Ze zag het licht op 5 maart 2012 in Athene. Het is tegelijkertijd het alternatief en de antithese van "De Nieuwe Wereldorde".Voor de burgers, "is alles binnen handbereik" ... het succes ook!

Vrouwen en mannen van eer, hebben deze weg voorbereid, zoals de gerespecteerde presidenten John Fitzgerald KENNEDY en generaal Charles de Gaulle. Zij hebben dit duur betaald. De risico's verhinderen ons niet, wij, burgers van de wereld, om zonder aarzellen de fakkel over te nemen van JFK, gevallen in Dallas op 22 november 1963.

We moeten 1 / Initiatief nemen, 2 / De nieuwe weg uittekenen en 3 / Deadlines vastleggen.Om deze eerste impuls te geven "Volstaat een teken", zei de dichter ... Uw teken misschien? Waarom niet?

"Er moeten grote taken volbracht worden om vrede, rechtvaardigheid en begrip te bereiken onder alle mensen …Ik denk niet dat dit land de top van de heuvel zal bereiken in deze regeerperiode ... maar op een dag zal het er zijn, en ik hoop dat ze dan zullen denken dat wij ons deel hebben gedaan ... "zei John Fitzgerald Kennedy.

«Iedereen legt er zich bij neer. Het zal blijven duren ...zolang we het niet aangeklaagd hebben en dat we het geen halt toegeroepen hebben. (...) Dit is dus een plicht die op onze schouders rust. " verklaarde Charles de Gaulle.

Het burgerinitiatief neemt nu het heft in handen om het werk af te maken dat het Griekse volk 2500 jaar geleden begon. De Beschaving van het Derde Millennium wordt ingezet!

Ondersteund door de Volmaakte Democratie, is het doel van deze vreedzame acties, die consequent niet-gewelddadig zijn, om regeringen over de hele wereld, rekening te doen houden met de wensen van de burgers die er deel van uitmaken en hun acties te vergemakkelijken. Meneer de President, alles is binnen ons bereik ... en ook binnen uw bereik.

Biosfeer voor morgen - Jean-François Dottori-Rey de la Cruz, Dakttari genoemd.


www.biosphèrepourdemain.org -https://www.biospherepourdemain.org/ Persbericht van 22 mei 2017
«Het is tijd om een nieuwe
maatschappij op tebouwen en de fakkel over te nemen van JF Kennedy, gevallen in Dallas op 22 november 1963.»


OPEN BRIEF AAN DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK, MIJNHEER Emmanuel MACRON.

Meneer de President, u heeft uw verkiezing te danken aan ondubbelzinnige beloftes: «Democratische vernieuwing, Strategie van vredeshandhaving, Woord aan het volk, Gelijkheid vrouwen/mannen, Nieuw beleid, Onafhankelijke rechterlijke macht, enz.". De door u getoonde bereidheid gaat samen met het besef dat "De Nieuwe Wereldorde ons het terrorisme opdringt..." Ze is verantwoordelijk voor talloze misdaden begaan in onze naam, tegen onze wil; veroorzaakt verwarring bij de burgers van de wereld met de onduidelijke, zogenaamd democratische, toekomst, die ze ons voorspiegelt.

Dus is het echt tijd om een nieuwe maatschappij op te bouwen, voordat de ziel van de mensheid volledig verwoest wordt door deze oligarchie. Ze beeldt zich in op enkele stappen van de overwinning te staan. Sinds twee eeuwen bereidt ze haar onbetwiste heerschappij over de mensheid voor. De middelen om haar doelen te bereiken zijn: financiële en economische slavernij, subversieve activiteiten, oorlogen, dictaturen en geprogrammeerde rampen om de finale chaos te bereiken, "De juiste grote crisis," zoals haar pleitbezorgers zeggen ... en ze verheugen er zich bij voorbaat over!
Sinds 1989 bereidt "Biosfeer voor Morgen" de komst van de "beschaving van het derde millennium voor." Ze zag het licht op 5 maart 2012 in Athene. Het is tegelijkertijd het alternatief en de antithese van "De Nieuwe Wereldorde".
Voor de burgers, "is alles binnen handbereik" ... het succes ook!

Mijnheer de President, de waarden die u in uw geloofsbelijdenis voorlegt kunnen enkel goedgekeurd worden door iedereen die bekommerd is om de vooruitgang en het algemeen belang. Om ze gestalte te geven zijn gepaste concrete voorstellen nuttig. Maar het is essentieel deze te koppelen aan een project en een programma dat wordt gedreven door een globale visie, versterkt door duidelijke en consistente strategische keuzes, met respect voor individuen en hun vrijheden.

Het is de kracht van het Biosfeer voor Morgen programma dat in veel aspecten origineel is. Onze voorstellen zijn in staat om lokale, nationale en mondiale belangen te harmoniseren en kunnen onverwijld toegepast worden in concrete politieke acties. Ze lenen zich niet tot uitstel. De voorgestelde constitutionele hervormingen kunnen wereldwijd worden begrepen. Ongeacht hun land en hun huidige politieke systeem, kunnen burgers en leiders de evoluties zachtjes aan opstarten. Deze voorstellen voldoen dan ook aan de verwachtingen van de mensen die het moe zijn om te horen herhalen dat er niets anders is dan het liberalisme om hen de weg te wijzen.

Ze bieden sterke antwoorden door nieuwe perspectieven te openen. Zij zullen ons in staat stellen een enorm potentieelte gebruiken dat tot nog toe te veel verwaarloosd werd, zoals het potentieel van de vrouwen.

We moeten nu handelen, ongeacht de moeilijkheden. We aanvaarden de verbrokkeling en de vernietiging van de staten door de "Nieuwe Wereldorde" niet. Deze effent op deze manier de weg om haar dominantie te bestendigen.

We moeten ze in tegendeel opnieuw opbouwen. Want het is ons doel is om een nieuwe vreedzame samenleving van Vrede en Vooruitgang op te bouwen, en dat in twee of drie decennia. Dit is de uitdaging van onze tijd. Omdat dit aansluit bij uw verklaringen, willen veel Fransen weten of u echt van plan bent om dit aan te pakken.

Vrouwen en mannen van eer, hebben deze weg voorbereid, zoals de gerespecteerde presidenten John Fitzgerald KENNEDY en generaal Charles de Gaulle. Zij hebben dit duur betaald. De risico's verhinderen ons niet, wij, burgers van de wereld, om zonder aarzellen de fakkel over te nemen van JFK, gevallen in Dallas op 22 november 1963.

Dit tijdperk van vrede en vooruitgang wordt verwacht sinds het begin der tijden. Ons tijdperk, hoewel bijzonder woelig, is gunstig om de energieën van goede wil te mobiliseren en daarmee deze verwezenlijking te realiseren.

Om de autoriteit van transnationale dominante krachten te negeren moet er opgetreden worden met krachtige constructieve acties, zoals de goedkeuring van het Wereld Natie Plan om oorlog uit te roeien.

- We moeten 1 / Initiatief nemen, 2 / De nieuwe weg uittekenen en 3 / Deadlines vastleggen.

Om deze eerste impuls te geven "Volstaat een teken", zei de dichter ... Uw teken misschien? Waarom niet?

Er is geen twijfel dat vroeg of laat een politicus de moed zal hebben dit te doen. Deze belangrijke keuze kan de beslissing van de president aan het hoofd van één van de drie huidige grote wereldmachten zijn; of het hoofd van een andere natie, kleiner, maar meer geïnspireerd. Het zal een manier zijn om het land een vooraanstaande plaats te geven in de geschiedenis van de mensheid. En dit land zal voor altijd de eerste plaats innemen in het hart van de overgrote meerderheid van de burgers van de Nieuwe Wereld: de bouwers van de Samenleving van het derde millennium.
De weg van de broederschap van de Kennedy’s tot een broederschap van burgers, van Athene tot New York zal niet gemakkelijk zijn tot de laatste parasieten van "Wall-City" de wapens neerleggen. Maar de adem van de vrouwen en mannen, die te allen tijde, en tegen alle verwachtingen in, de waarden van de mensheid gedragen hebben en zullen dragen, is onuitputtelijk.

"Er moeten grote taken volbracht worden om vrede, rechtvaardigheid en begrip te bereiken onder alle mensen …Ik denk niet dat dit land de top van de heuvel zal bereiken in deze regeerperiode ... maar op een dag zal het er zijn, en ik hoop dat ze dan zullen denken dat wij ons deel hebben gedaan ... "zei John Fitzgerald Kennedy.
«Iedereen legt er zich bij neer. Het zal blijven duren ...zolang we het niet aangeklaagd hebben en dat we het geen halt toegeroepen hebben. (...) Dit is dus een plicht die op onze schouders rust. " verklaarde Charles de Gaulle.

Het burgerinitiatief neemt nu het heft in handen om het werk af te maken dat het Griekse volk 2500 jaar geleden begon. De Beschaving van het Derde Millennium wordt ingezet!


Ondersteund door de Volmaakte Democratie, is het doel van deze vreedzame acties, die consequent niet-gewelddadig zijn, om regeringen over de hele wereld, rekening te doen houden met de wensen van de burgers die er deel van uitmaken en hun acties te vergemakkelijken. Meneer de President, alles is binnen ons bereik ... en ook binnen uw bereik.

U kunt invloed hebben; wij hebben het aantal en de vastberadenheid.

Van 13 mei tot 13 juli, 2017 heeft u twee maanden de tijd om de relevantie om in dit project te investeren te beoordelen, na het evalueren van de aanwezige wil en de krachten om uw keuze te maken.

Natuurlijk kunt u een "normale" President zijn, die zijn verplichtingen, de toekomst van zijn burgers en in het bijzonder die van de toekomstige generaties van zijn land en de wereld als onbelangrijk afdoet. Buigen voor de beperkingen opgelegd door de oligarchie die op dit moment de wereld leidt, kan een "goed excuus" zijn omdat "iedereen er zich bij neerlegt" en dat, sinds lang.

Gelukkig kunt u ook een "buitengewone" President zijn als u zich engageert in het mooiste avontuur van allemaal: de mensheid binnenleiden in een tijdperk van vrede en vooruitgang voor alle volken.

Op 14 juli, de nationale feestdag, zullen we dus weten of u echt besloten heeft de pre-electorale beloftes na te komen.

De macht van de burgers zal u begeleiden en enthousiast ondersteunen, als u hen de toelating geeft om iets op te bouwen.

Zij zullen de oligarchie nooit de biosfeer laten vernietigen noch de verwoesting voort laten zetten. Heeft ze zich met een dergelijk rapport niet nog meer belachelijk gemaakt toen een van haar leiders pathetisch beweerde "Gods werk te doen"? Kunt u haar overtuigen om haar oude totalitaire, belachelijke en morbide streken achterwege te laten? Kunt u haar alle materiële en andere voordelen doen zien waarvan ze kan genieten door langzaam, over een periode van 20-30 jaar haar activiteiten te veranderen? Zij heeft dus de tijd die nodig is om ze in overeenstemming te brengen met de waarden en de eindelijk gezonde economie van de Nieuwe Samenleving. Hopelijk; maar dit is onwaarschijnlijk. Met haar gebruikelijke cynisme en ongeëvenaarde wreedheid, dronken van macht, en de bijna volledige overheersing van de planeet, zal ze proberen om iedereen die zich niet aan haar wil onderwerpt te verstikken.

Is dit een reden om de totale slavernij die ze ons voorbereidt te accepteren? Nee, natuurlijk!

Weet ondanks alles dat wij, bouwers van de nieuwe Samenleving, trouw zullen blijven aan onze idealen, onze acties, ongeacht de omstandigheden en moeilijkheden die we tegenkomen. We zullen nooit onze prioriteiten aanpassen aan haar dictaten. We zullen nooit "Les Miserables" van de oligarchie zijn.

Als u op de Champs Elysees loopt, op 14 juli eerstkomend, zal er geen "Miserable" te zien zijn tussen de burgers die bouwen aan de Nieuwe Samenleving. We zijn dapper en zullen dapper blijven gedurende de periode van opbouw en in de strijd die ons opgelegd wordt. Wij zullen nooit versagen voor het einde van de "Grote Werk."

We zullen gemotiveerd als altijd, symbolisch, op deze feestelijke dag in Parijs de hoeksteen van Samenleving van het Derde Millennium plaatsen. ... met uw steun ... met u ... dit is onze wens.

Biosfeer voor morgen - Jean-François Dottori-Rey de la Cruz, Dakttari genoemd.

Noot. "Laten we nadenken over deze paradox: het water zal uiteindelijk de rots uitslijten. De geest overtreft de kracht. De zwakke wint van de machtige. Mogen wij leren om de dingen, van binnen naar buiten en van beneden naar boven te zien. " zei Lao-Tseu (zesde eeuw voor Christus). En wat als de andere kant van onze ervaring ons in staat stelt om te begrijpen dat de zwartheid van de hardste harten die de vrijheden van zorgzame mensen willen afschaffen eenvoudig kan worden gewist door het licht van onze tijd?
 

# BIOSPHERE sur Twitter
@ BIOSPHERE sur Facebook
L'ESPRIT ET L'ART
 • JUSTE AVANT La Dictature
  Patrick VALLOT Artiste Peintre
 • FEMMES Enfin Les Entendre
  Nadège ROSTAN Photographe

 • IL SUFFIRA  D'UN SIGNE
   Jean-Jacques GOLDMAN Chanteur
 • FEMMES Sortir du carcan
  Nadège ROSTAN Photographe • MAINTENANT la Connaissance
  Patrick VALLOT Artiste-Peintre


 • NOS MAINS
  Jean-Jacques GOLDMAN Chanteur